Skip to main content

Serveis a entitats

El Pont Alimentari és una xarxa d’interacció entre empreses donants i entitats receptores d’acció social. El projecte canalitza excedents alimentaris perfectament consumibles a entitats que donen suport a col·lectius vulnerables. També aporta materials de difusió per sensibilitzar a la població en els valors de la solidaritat i l’aprofitament d’aliments.