Skip to main content

El malbaratament alimentari

Aproximadament, un terç de tots els aliments produïts a nivell mundial es perden o es malbaraten. La meitat d’aquests aliments es malbarata a les llars, però també als restaurants, bars, càterings i comerços. 

El malbaratament alimentari és un problema complex que va més enllà de l’àmbit ambiental i que, davant la situació de crisi econòmica que vivim, resulta encara més insostenible i injustificable.

A nivell ambiental, cal evitar l’impacte dels residus d’aliments de les empreses que, si no s’aprofiten, acaben als circuits de residus i suposen no només un desaprofitament de recursos naturals i energia sinó un gran impacte ambiental quant a emissions de carboni.

A nivell social, veiem com creix el nombre de persones que viuen per sota del llindar de la pobresa i com augmenten les necessitats alimentàries. En aquest context, malbaratar els aliments és un absurd que, com a societat, no podem permetre. 

20150423_224705