Cada dia a Catalunya es llencen 720.000 kg de menjar, més de la meitat a les llars, però també als restaurants, bars, càterings i comerços. Aquests aliments desaprofitats, que sumen 260.000 tones anuals, equivalen a les necessitats alimentàries de 500.000 persones durant un any.

El malbaratament alimentari és un problema complex que va més enllà de l’àmbit ambiental i que, davant la situació de crisi econòmica que vivim, resulta encara més insostenible i injustificable.

A nivell ambiental, cal evitar l’impacte dels residus d’aliments de les empreses que, si no s’aprofiten, acaben als circuits de residus i suposen no només un desaprofitament de recursos naturals i energia sinó un gran impacte ambiental quant a emissions de carboni.

A nivell social, el 22% de la població de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. A Barcelona, principal nucli poblacional, la pobresa continua augmentant amb 55 dels 73 barris per sota de la mitjana de renda familiar, segons dades del propi Ajuntament.

20150423_224705