Skip to main content

Objectius

  • Reduir el malbaratament alimentari derivat de les activitats de la distribució al detall, càtering, i restauració amb la incorporació de pràctiques de prevenció pre-consum i post-consum.
  • Aprofitar l’excedent alimentari de la distribució al detall, càtering, i restauració donant resposta a una necessitat social mitjançant el Pont Alimentari.
  • Fer visible la problemàtica del malbaratament alimentari, les oportunitats de prevenció i la funció social de les entitats.
  • Difondre els beneficis ambientals i sòcio-econòmics associats a reduir el malbaratament alimentari.
  • Incidir directament sobre els consumidors normalitzant el costum d’emportarse el menjar i la beguda no consumida en bars i restaurants per afavorir un canvi d’hàbits respecte al malbaratament d’aliments.
  • Contribuir a assolir els objectius de reducció del malbaratament alimentari i prevenció de residus establerts per la legislació europea, estatal i catalana: economia circular, ús eficient dels recursos, mitigació del canvi climàtic, producció i consum sostenibles…